Πρόεδρος:Κώστας Σταμούλης
Επίτιμοι Πρόεδροι: Αλίκη Καλλινίκου-Μανιάτη
Όλγα Μαραντίδου
Αντιπρόεδρος:Σταυρούλα Λακουμέντα
Γραμματέας:Μαριάννα Πολίτου
Ταμίας:Αγορίτσα Βαρακλιώτη
Μέλη: Κωνσταντίνος Βαγιανός
Ελευθερία Ζερβού
Σάββας Σουρμελής