Πρόεδρος:Κώστας Σταμούλης
Αντιπρόεδρος:Σταυρούλα Λακουμέντα
Γραμματέας:Μαριάννα Πολίτου
Ταμίας:Αγορίτσα Βαρακλιώτη
Μέλη:Κωνσταντίνος Νάστος, Ελευθερία Ζερβού, Σάββας Σουρμελής
Εξελεγκτική Επιτροπή
Επίτιμοι Πρόεδροι
: Αλίκη Μανιάτη, Όλγα Μαραντίδου