Πρόεδρος:Κώστας Σταμούλης
Αντιπρόεδρος:Σταυρούλα Λακουμέντα
Γραμματέας:Μαριάννα Πολίτου
Ταμίας:Αγορίτσα Βαρακλιώτη
Μέλη:Νικόλαος Παραράς, Ελευθερία Ζερβού, Σάββας Σουρμελής
Εξελεγκτική Επιτροπή: Αλίκη Μανιάτη, Θεόδωρος Πιτταράς, Ευφημία Ευωδιά
Επίτιμοι Πρόεδροι: Αλίκη Μανιάτη, Όλγα Μαραντίδου †