Πρόεδρος:Κώστας Σταμούλης
Αντιπρόεδρος:Σταυρούλα Λακουμέντα
Γραμματέας:Μαριάννα Πολίτου
Ταμίας:Αγορίτσα Βαρακλιώτη
Μέλη:Δημήτρης Δημητρούλης
Ελευθερία Ζερβού
Σάββας Σουρμελής
Επίτιμοι Πρόεδροι: Αλίκη Καλλινίκου-Μανιάτη
Όλγα Μαραντίδου