Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

09.30-11.00ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1:
Αξιώματα και παγιωμένες πρακτικές στην Αιμοδοσία. Αλλαγή πλεύσης?
Προεδρείο: Κ.Βαγιανός, Μ.Χατζητάκη
Αιμοπετάλια από Buffycoat vs αιμοπετάλια από PRPΕ. Λυδάκηpdf video
Χρήση Ολικού αίματος∆. Αδαμίδουpdfvideo
Στρατηγική μεταγγίσεων: Περιοριστική vs Ελεύθερη∆. ∆ημητρούληςpdfvideo
11.00-12.30ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2:
Eκτίμηση κινδύνου στην Αιμοδοσία : Ιατρική βασισμένηστις αποδείξεις
Προεδρείο: Ο.Μαραντίδου, Α. Γάφου
Εκτίμηση κινδύνου∆. Βάρσοςpdfvideo
Risk assessment in transfusionR. Haggas, UK
Εκτίμηση κινδύνου για τα αναδυόμενα παθογόνα: το παράδειγμα της ελονοσίαςΤ. Παναγιωτόπουλοςpdfvideo
12.30-13.00∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ ΙΟργάνωση: roche
Προεδρείο: Β. Ζευγώλης
NAT ΗEV-Μοριακός Έλεγχος στην Ευρώπη παρούσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις
D. Makri
13.30-15.00ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3:
ABC-D στην αιμολυτική νόσο του νεογνού
Προεδρείο: E. Ευωδιά, Γ. Καναβός
Τι μεταγγίζουμεΕ. Ζερβούpdfvideo
Ενδομήτρια μετάγγισηΓ. Μακρυδήμας
Πρόληψη με χορήγηση αντι – D ανοσοσφαιρίνηςN. Βλάχος
Η θέση του D genotypingΜ. Γκανίδουpdfvideo
15.00-16.30ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4:
Μεταβολισμός σιδήρου και Ερυθροποίηση στην μεταγγισιοθεραπεία
Προεδρείο: ∆. Λουκόπουλος, Ι. Παπασωτηρίου
Σύγχρονες απόψεις για το μεταβολισμό του σιδήρου και τη σχέση του με την ερυθροποίησηΓ. Παπανικολάουpdfvideo
Ερυθροποιητικοί τροποποιητές μετά την ΕρυθροποιητίνηΓ. Βασιλόπουλοςpdfvideo
Υπερφόρτωση με σίδηρο που σχετίζεται με μετάγγιση. Ο ρόλος του ΝΤΒΙΑ. Συμεωνίδης
17.00-17.30∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ ΙΙ
Προεδρείο: Ε. Γρουζή
Οργάνωση: safeblood
Αποτελεσματική Αδρανοποίηση Παθογόνων Intercept Cerus. Ανάγκη και όχι πολυτέλειαA. Stassinopoulos, USApdfvideo
17.30-19.00ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 5:
Εθελοντική Αιμοδοσία και MSM: Νεώτερα δεδομέναΠροεδρείο: Κ.Σταμούλης, Σ. Λακουμέντα
∆ιαχρονική προσέγγιση της Ελληνικής πραγματικότηταςΑ. Γιαλεράκηpdfvideo
Η αιμοδοσία και ΛΟΑΤ δικαιώματαΑ. Σιγάλας
MSM donors in Holland: a continuing struggleH. L. Zaaijer, NL
19.00-19.30∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ ΙΙΙ
Προεδρείο: Ε. Σεραφή
Οργάνωση: abott
Ins and outs of occult HBV infectionHans L. Zaaijer, NL
19.45-20.15∆ΙΑΛΕΞΗ 1
Προεδρείο: Αικ.Σταυροπούλου-Γκιόκα
Προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης, πλαίσιο και αρχές του ΠΟΥΣτ. Χατζηξηρόςpdfvideo
20.15Κοκταίηλ Υποδοχής

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

09.30-10.30ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 6: ∆ιαχείριση Αιμοθεραπείας: “Από πού να ξεκινήσω”
Προεδρείο:
Σ. Σουρμελής, Φ. Ντάνου
Περιορίζου με τις αιμοληψίες-ελαχιστοποιούμε τις απώλειες ΜΕΘΓ. Βασιλειάδηςpdfvideo
Καθορίζουμε τον ουδό μετάγγισης στα ορθοπεδικά χειρουργείαΓ. Μπάμπηςpdfvideo
Αναθεωρούμε τα επίπεδααιμοσφαιρίνης μετεγχειρητικάΚ. Νάστοςpdfvideo
10.30-11.00∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ ΙVΟργάνωση: safeblood
Προεδρείο: Μ. Πολίτου, Α. Χαϊκάλη
Από την Συμβατική Ανοσοαιματολογία στην Εποχή της ΑνοσοΜοριακής Ταυτοποίησης Ομάδων Αίματος
G. Giuffrè, Italy
11.30-12.00∆ΙΑΛΕΞΗ 2
Προεδρείο: Α. Μανιάτη
Προηγμένες θεραπείες
12.00-13.00∆OΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ : «Ένα ταξίδι στα 20 χρόνια αυτοματοποίησης: From manual testing to Responsive Automation»
Προεδρείο: Ν. Βγόντζα
Οργάνωση: kyriakidis
Από την χειροκίνητη μέθοδο στον αυτοματισμό. Eμπειρία της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»Ι. Φλεσιοπούλουpdfvideo
Η συμβολή της αυτοματοποίησης στην Αιμοδοσία και στην ανίχνευση/ταυτοποίηση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων.
Η εμπειρία της Ν. Υ. Αιμοδοσίας του Γ. Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»
Λ. Μαρσέλλου
Αυτοματοποίηση και πρότυπα ποιότητας στην Αιμοδοσία.
Η εμπειρία στη Ν. Υ. Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α «Αττικόν»
Η. Λουκοπούλουpdfvideo
Taking the Immunohematology laboratory automation to the next levelN. Pétrissans-Veltz
14.00-15.30ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 7: ∆ιλήμματα στη σύγχρονη μεταγγισιοθεραπεία
Προεδρείο: Χρ. Παππά, Μ. Γαβαλάκη
Λευκαφαιρεμένα ή CMV αρνητικάΑ. Μούγιουpdfvideo
Αδρανοποίηση ή ΑκτινοβόλησηΠ. Κουτσογιάννηpdfvideo
Πλυμένα ερυθρά: Πότε και πωςΖ. Μπεζιργιαννίδουpdfvideo
15.30-16.00∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ V
Προεδρείο: Ε. Ζερβού
Οργάνωση: varelasgrifols
Full Immunohematology automation in daily routineD. Londero, Italy
16.00-16.30∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ VI
Προεδρείο: Ε. Γρουζή
Οργάνωση: janssen
Ο ρόλος της αιμοδοσίας στη διαχείριση των ασθενών με ΠΜ υπό θεραπεία με DaratumumabΑ. Γάτουpdfvideo
16.45-18.15ΣTΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 8: ΤοΑιμοπετάλιο
Προεδρεί
ο: Ωρ. Τραυλού, Π. Κώτση
Το αιμοπετάλιο πέρα από την αιμόστασηΣ. Μέλλουpdfvideo
Μετάγγιση ΑΜΠ ξεπερνώντας τα σύνορα του ΑΒΟΣ. Βαλσάμηpdfvideo
Πώς αντιμετωπίζεται η αντίσταση στη μετάγγιση ΑΜΠΦ. Καλαλάpdfvideo
18.15-19.15∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Προεδρείο: Ε. Θεοδωρή
Κριτήρια επιλογής αιμοδοτών
Συντονισμός:
Η. Κυριάκου, Μ. Πολίτου
pdfvideo