Για να διαβάσετε τις ομιλίες πατήστε στον παρακάτω πίνακα τον τίτλο της κάθε ομιλίας


Παρασκευή 13 Μαϊου 2016
14:30- 16:00Στρογγυλό Τραπέζι I
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ – Ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Προεδρείο: Μ. Χατζητάκη, Ξ. Κροκίδης
Διαχείριση σιδηροπενίας στον συστηματικό αιμοδότη – νεώτερες απόψεις και αντιμετώπιση : συχνότητα-αιτίες, αντιμετώπιση, έλεγχος φεριτίνης στον έλεγχο διαλογής ;
Ε. Γρουζή
Διαχείριση ανεπιθύμητων αντιδράσεων στους νέους αιμοδότες /αιμοδότες πρώτης φοράς
Δ. Μπουργανός
Προσέλκυση και Διατήρηση αιμοδοτών : κατανοώντας και επηρεάζοντας τη συμπεριφορά των υποψήφιων αιμοδοτών
Ε. Κοντακίδου
18:30-20:30Στρογγυλό Τραπέζι II
ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (MSC): ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ
Προεδρείο: Ι. Κοτσιανίδης, Α.Γιαλεράκη
Τι θεωρούμε ως αρχέγονα κύτταρα των ενηλίκων
Γ. Βασιλόπουλος
MSC – Κλινικές εφαρμογές
Στ. Μιχαλόπουλος
Η Αιμοδοσία μπροστά σε νέες προκλήσεις
Κ. Σταμούλης

 

Σάββατο 14 Μαϊου 2016
11:00-12:30Στρογγυλό Τραπέζι IΙΙ
ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ –ΤΙ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ;
Προεδρείο: Ε. Ζερβού, Α. Βαρακλιώτη
Αρμoποιοί και ασφάλεια του αίματος : επιπτώσεις, αντιμετώπιση, συνέπειες στην αιμοδοσία
Μ. Γκανίδου
Ηπατίτιδα Ε και ασφάλεια του αίματος : τι ξέρουμε μέχρι σήμερα
Α. Χρυσοστόμου
Μοριακός έλεγχος του αίματος : που βρισκόμαστε σήμερα – επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες ;
Ε. Σεραφή
14:30-16.30Στρογγυλό Τραπέζι ΙV
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Προεδρείο: Μ. Γαβαλάκη, Γ. Μαρτίνης
Ερωτηματολόγιο επιλογής αιμοδότη – Ο ρόλος του στην εποχή των σύγχρονων τεχνολογιών
Α. Γάφου
Αδρανοποίηση/Μείωση παθογόνων : εναλλακτική λύση έναντι των ελέγχων ;
Π. Φουντούλη
Αδρανοποίηση αιμοπεταλίων –που βρισκόμαστε σήμερα (κανονιστικές και οικονομικές προεκτάσεις, πρακτικά προβλήματα εφαρμογής)
Α. Τσαντές
18:30-20:00Στρογγυλό Τραπέζι VI
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
Προεδρείο: Σ. Λακουμέντα, Θ. Αστέρη
Οι μεταγγίσεις αιμοπεταλίων μειώνουν την αιμορραγία σε ασθενείς υπο -αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ;
Μ. Βασίλη
Ποιος ο ρόλος της μετάγγισης αιμοπεταλίων στην υποστήριξη ασθενών με κίνδυνο αιμορραγίας κατά τις επεμβατικές πράξεις ;
Σ. Ελευθεριάδης
Ο έλεγχος της αιμοπεταλιακής λειτουργίας συμβάλει στην ορθή πρακτική μετάγγισης αιμοπεταλίων στον καρδιοχειρουργικό ασθενή ;
Ε. Αργυριάδου

 

Κυριακή 15 Μαϊου 2016
10:30- 12:00Στρογγυλό Τραπέζι VII
ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Ο. Κατσαρού, Ζ. Αλεξανδροπούλου
Αξιολόγηση/εκτίμηση της κλινικής σημασίας των ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων – Νέες θεραπείες νέα εργαστηριακά προβλήματα ; (η περίπτωση του daratumumab)
A. Mούγιου
Αλγόριθμος ερμηνείας του panel ταυτοποίησης αλλοαντισωμάτων
Π. Κουτσογιάννη
Μεταγγίζοντας τον αλλοανοσοποιημένο ασθενή
Μ. Αδαμίδου
13.15- 14.45Στρογγυλό Τραπέζι VIII
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΡΥΘΡΩΝ : πρέπει να συνεχίζει να μας απασχολεί ;
Προεδρείο: Π. Χαλκιά , Ν. Μουζάκη
Νεώτερες εξελίξεις στην εργαστηριακή προσέγγιση της αποθηκευτικής βλάβης των ερυθρών
Μ. Αντωνέλου
Η κλινική σημασία της αποθηκευτικής βλάβης : νεώτερα δεδομένα
Η. Κυριάκου