Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας

Διεύθυνση: Ασκληπιού 17, Αθήνα, Τ.Κ 10680
Υπεύθυνη Επικοινωνίας : Μαράντου Δήμητρα
Τ: 210.36.34.944
F: 210.36.31.690
E: info@hsbt.gr
W: www.hsbt.gr