Πρωτότυπο ερευνητικό άρθρο με τίτλο «Microparticles variability in fresh frozen plasma: preparation protocol and storage time effects» ως τελικό παραδοτέο, της ερευνητικής πρότασης που χρηματοδοτήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας το 2011 (Τίτλος Ερευνητικής πρότασης: «Κυτταροβιολογική μελέτη μικροκυστιδίων από ασκούς φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος που προορίζονται για μετάγγιση»)

Διαβάστε περισσότερα κάντοντας κλικ εδώ (PDF Αρχείο)