Σημείωστε την Ημερομηνία!

19-22 Απρίλιου 2018 | Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Δείτε την αφίσα του Συνεδρίου (PDF)