Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συνεπής στο ετήσιο ραντεβού της, η Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας διοργανώνει φέτος το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριό της στο κέντρο της Αθήνας, στην Αίγλη Ζαππείου, στις 5-7 Απριλίου 2019.

Θεωρούμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα του συνε-δρίου έρχεται να καλύψει σημαντικά θέματα της καθη-μερινότητας των αιμοδοσιών της χώρας μας, μέσα από την ανάλυση από έμπειρους συνάδελφους διαφόρων ειδικοτήτων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Η επιτυχία του συνεδρίου μας όμως έγκειται και στην δική σας παρακολούθηση, αλλά και την ενεργό συμ-μετοχή σας με την υποβολή εργασιών για προφορικές ανακοινώσεις.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Κώστας Σταμούλης

Πρόεδρος
Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας


ΕΓΓΡΑΦΗ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ