Θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφαλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το σχετικό αρχείο (PDF)