Η ετήσια εγγραφή Μέλους στην Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας συμπεριλαμβάνεται στην εγγραφή του εκάστοτε Σεμιναρίου ή Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας.
Απαραίτητη προϋπόθεση να ενημερώσετε την Γραμματεία για την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ώστε να λαμβάνετε ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.