ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ON LINE ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΑΣ ΣΤΟ 12o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν εργασία στο συνέδριο με μορφή Προφορικής Ανακοίνωσης παρακαλούνται να υποβάλλουν on line την περίληψή τους (έως 300 λέξεις) μέχρι τις 3 Μαρτίου μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας www.hsbt.gr ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες του συστήματος.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας θα γνωστοποιηθεί στους συγγραφείς μέχρι τις 16 Μαρτίου. Οι παρουσιάσεις που θα γίνουν αποδεκτές θα παρουσιαστούν είτε ως προφορικές με διάρκεια 10’, είτε ως Flash presentations διάρκειας 5’ η μία.

Με την αποστολή των εργασιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση η καταβολή συμμετοχής του ανακοινούντος συγγραφέα. Οι συγγραφείς έχουν το δικαίωμα υποβολής μέχρι τρεις (3) εργασίες.

Οι εργασίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 300 λέξεις.