20 ΜΑΙΟΥ 2022

ΠΡΟΦΟΡΙΚEΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
09.00-10.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑ/ΑΡΓΟΛΙΔΑ/ΑΡΚΑΔΙΑ:
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ
10.00-11.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2
ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΈΤΑΓΓΙΣΗΣ

11.30-12.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΤΗΝ ΤΈΚΜΗΡΙΏΣΗ

12.30-14.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
15.00-16.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 5
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ;
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
16.30-17.30

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
18.00-19.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 6
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΏΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ
19.00-20.00

ΔΙΑΛΕΞΗ:
ISBT CODE OF ETHICS – ETHICAL PRINCIPLES AND RULES TO BE
OBSERVED IN THE FIELD OF TRANSFUSION MEDICINE, Jenny White – ISBT
20.00-20.45

21 ΜΑΙΟΥ 2022

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 7:
“ΠΕΡΑΝ ΤΏΝ ΒΑΣΙΚΩΝ” ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
– ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ: ΓΕΛΗ, ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΣΤΈΡΕΑ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ
09.00-10.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 8:
ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΈ ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΝΕΟΓΝΑ

10.00-11.00

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1
11.00-11.30
ΔΙΑΛΕΞΗ
THE SUPPLY OF PLASMA-DERIVED MEDICINAL PRODUCTS
IN THE FUTURE OF EUROPE,
Paul Strengers – IPFA
12.00-12.30ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2
12.30-13.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 9
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
14.30-16.00

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 10:
ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

16.30-18.00


22 ΜΑΙΟΥ 2022

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 11
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΠΕΡΑΝ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
09.00-10.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 12
HOT TOPICS ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

10.30-12.00

FLASH PRESENTATIONS
12.00-13.00