26 ΜΑΙΟΥ 2023

ΠΡΟΦΟΡΙΚEΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 1: Sixty minutes on … Squid Game με την Αιμοδοσία


ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 2: Κοιτώντας προς το μέλλονΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 3: Οι τελευταίες εξελίξεις στην κλινική πρακτική των μεταγγίσεων


ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 4: Μείωση παθογόνων/Αδρανοποίηση παραγώγων αίματος: strengths and weaknessesΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 5: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΛΕΞΗ 1

27 ΜΑΙΟΥ 2023

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 6: ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΜΙΑ ΕΥΧΗΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 7: ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ


ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙIΔΙΑΛΕΞΗ 2
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 8: ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 9: ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ


ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 10: ΣΠΑΝΙΕΣ ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ


28 ΜΑΙΟΥ 2023

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 11: ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 12: ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ : Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ;


FLASH PRESENTATIONSΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ