22 – 24 Απριλίου 2010
Ιωάννινα – Ξενοδοχείο Du Lac