Δείτε παρακάτω την αφίσα για την Μετάγγιση Μίας Μονάδας Αίματος.
afiseta-A3C